بر اساس گزارش شوراي جهاني انرژي‌هاي بادي تا دسامبر 2016؛
کل ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های بادی در چین تا اواسط دسامبر 2016 به 168 هزار و 732 مگاوات رسید که به تنهایی 34.7 درصد از کل ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های بادی در جهان را در بر می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی نیروگاه‌های حرارتی کشور مطرح کرد؛
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی نیروگاه‌های حرارتی کشور گفت: در راستای توسعه فناوری و پژوهش همچنین سال گذشته 25 میلیارد تومان قرارداد با پژوهشگاه نیرو بسته شده که ماحصل آن اجرای چند طرح جدید و عملیاتی از سوی این پژوهشگاه بوده است.
حاج‌رسولیها در جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نيرو:
مديرعامل شرکت منابع آب ايران گفت: در سال گذشته 120 قرارداد با دانشگاه ها و مراکز پژوهشي کشور منعقد شده که اميدواريم در سال آتي اين ميزان را بيشتر کنيم.
مديرعامل توانير در جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نيرو:
مديرعامل توانير گفت: بحث عملياتي کردن پروژه‌ها و داشتن يک چرخه اقتصادي دقيق از حلقه‌هاي مفقوده حوزه پژوهش در کشور و از جمله در صنعت برق است که اميدواريم با پيوند عميق تر بين دانشگاه و صنعت بتوانيم بر اين چالش فائق آييم.
وزير نيرو در جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نيرو:
وزیر نیرو گفت: ما در دوره جدید در هر دو بخش صنعت آب و برق نیازمند ارتباط معناداری میان فعالیت‌های وزارت نیرو با بخش‌های پژوهشی و دانشگاهی کشور هستیم.

برگزیده ها


photo_2017-11-08_15-29-58.jpg