از ابتداي سال آبی تا امروز؛
این میزان بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت با 48 میلی‌متر بارش حدود 31 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که 80 میلی‌متر بود، 59 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در بازدید معاون وزیر نیرو از پروژه‌های آب استان خوزستان مطرح شد؛
در افق سال 1425 شامل 7.5 میلیون نفر در استان می‌شود که متاسفانه با تنگناهای شدید مالی مواجه شده و تاکنون تنها 30 درصد انجام شده و 70 درصد آن باقی مانده است.
وزیر نیرو در جمع فرماندهان بسیج وزارت نیرو تاکید کرد:
نقش اساسی بسیج به عنوان وفادارترین عناصر به نظام و انقلاب، کمک به تحقق و عملی کردن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در وزارت نیرو است.
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو در یزد مطرح کرد؛
خداوند متعال این سرشت را برای انسان آفریده است و او این قابلیت را دارد تا به سطح بالای انسانیت یا نازل‌ترین درجه برسد. انسان خلیفه خداست پس باید کاری کند که تا به کمال انسانیت خود نائل شود.

برگزیده ها

گزارش تصویری

پیام های مهم آب و برق
Paven-Asl-Site111.jpg