WhatsApp-Image-2020-08-25-at-11-35-20.jpeg

بسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر اردکانیان

  باسلام و تحیت برخود لازم می دانم از زحمات جنابعالی و همکارانتان در عرصه آب و برق کشور، تشکر و قدر دانی کنم. معتقدم که دستیابی به رضایت حقیقی خدا و مردم، بالاترین پاداش هر خدمتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. در این پویش رویکرد مساله محوری که با نگاهی دقیق و دلسوزانه مشکلات مردم را درک می کند و هوشمندانه با برنامه ریزی شفاف و کارآمد در مسیر حل مسائل مردم، با همراهی خود مردم قدم بر می دارد تنها راهبردی است که تحول حقیقی در کشور را همراه خواهد داشت. امیدوارم با در نظر داشتن این رویکرد به توفیق روز افزون دست یابید.
 

                                                                                                                                       محمدباقر قاليباف