بخش آب
1396/04/26 11:41:13
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته گزارش شد؛
کاهش 15 درصدي ورودي آب سدهاي کشور/ 57 سد کشور کمتر از 40 درصد آب دارند
از مجموع 171 سد کشور فقط 13 درصد آنها بين 90 تا 100 درصد پر است 66 درصد آنها تا 40 درصد و 21 درصد نيز کمتر از 40 درصد آب دارند.

شرکت مديريت منابع آب ايران اعلام کرد؛ ميزان آب ورودي به سدهاي کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15 درصد کاهش داشته است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، بر اساس آخرين آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي شرکت مديريت منابع آب ايران، از ابتداي مهرماه گذشته تا 21 تيرماه جاري در مقايسه با سال گذشته ميزان آب ورودي به سدهاي کشور 15 درصد کاهش داشته است.
بر اساس اين گزارش، ورودي آب به سدهاي کشور از ابتداي سال آبي تا 21 تيرماه جاري 36 ميليارد و 100 ميليون متر مکعب بوده که نسبت به ورودي سال گذشته 42 ميليارد و 220 ميليون مترمکعب، 15 درصد کاهش داشته است.
اين گزارش با اشاره به اينکه ظرفيت کل مخازن سدهاي کشور در سال جاري 4 هزارو 907 ميليارد متر مکعب است اضافه مي کند: تنها 60 درصد سدهاي کشور پر است.
بر پايه اين گزارش، از مجموع 171 سد کشور فقط 13 درصد آنها بين 90 تا 100 درصد پر بوده، 66 درصد آنها تا 40 درصد و 21 درصد نيز کمتر از 40 درصد آب دارند.
بر همين اساس، 30 درصد سدهاي کشور بين 70 تا 90درصد،‌30 درصد سدها بين 50 تا 70 درصد و 7 درصد بين 40 تا 50 درصد آب دارند.
گفتني است، سدهاي جيرفت، کرج، طالقان، لتيان، گلپايگان و ماملو بين 90 تا 100 درصد و سدهاي لار، زاينده رود، پيشين، ستارخان و دانشمند کمتر از 40 درصد آب دارند. 
  • خبرنگار: علی اکبر ذاکری
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد