بخش انرژي
1396/12/20 12:12:00
اجرای پروژه پایلوت داده‌های آب مبتنی بر اینترنت اشیا در پژوهشگاه نیرو
پایلوت پایش هوشمند آب و هوا و آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء در پژوهشگاه نیرو اجرای می‌شود.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، این پروژه پایلوت با هدف پایش هوشمند داده‌های آب و هوایی، آب مصرفی شرب و کشاورزی، برق مصرفی و آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا و در نهایت امکان سنجی تجمیع راهکارهای شرکت‌های مختلف فعال در این حوزه در حال انجام است.
در سالهای اخیر، به‌رغم رشد چشمگیر فناوریهای هوشمند و ورود سریع این فناوریها به ایران، خلأ سیستمهای هوشمندی که بتوانند اهداف کلان حوزه آب کشور از قبیل مدیریت عرضه و تقاضا، مدیریت بهم پیوسته منابع، پایش تغییرات اقلیم و ... را تأمین کنند، به وضوح احساس میشود. یکی از دلایل این امر، ضعف سیستمهای پایش کنونی و چالشهای فراوانی است که در مسیر توسعه و تجمیع آنها وجود دارد.
از این رو پژوهشگاه نیرو در نظر دارد که با همکاری موسسه تحقیقات آب، راهکاری برای هوشمندسازی پایش کمّی و کیفی منابع و مصارف آب کشور مبتنی بر اینترنت اشیاء ارائه دهد که از یک طرف تا حد امکان پاسخگوی تمامی نیازهای حوزه آب کشور باشد و با کمترین هزینه و در کمترین زمان ممکن قابل پیادهسازی باشد و از طرف دیگر منجر به توسعه مؤثر فناوریهای این حوزه شود.
در همین راستا و جهت امکان سنجی پیادهسازی چنین سیستمهایی با استفاده از ظرفیتهای داخلی، پروژهٔ پایلوتی با همکاری مرکز شبکه هوشمند پژوهشگاه نیرو، پژوهشگاه فضایی ایران، شرکت ویستا صنعت زیست کیا و شرکت پارس نت در محل پژوهشگاه نیرو با هدف پایش هوشمند دادههای آب و هوایی، پایش هوشمند آب مصرفی شرب و کشاورزی، پایش هوشمند برق مصرفی و امکان سنجی تجمیع تجهیزات و راهکارهای شرکتهای مختلفِ فعال در حوزه اینترنت اشیاء انجام شد.
در این پروژه، تجهیزات مختلفی از قبیل حسگر رطوبت، حسگر دما، باد سنج، باران سنج، کنتور هوشمند آب شرب، کنتور هوشمند چاه کشاورزی، کنتور هوشمند برق، شیر اتوماتیک و ... در قالب یک اکو سیستم واحد، فعال شده و دادههای تولیدی توسط آنها جهت ذخیره و پردازش به مرکز داده اینترنت اشیاء ارسال می‌گردند. پس از آن سیستم هوشمند آبیاری تعبیه شده در محوطهٔ فضای سبز، با دریافت داده‌های آب و هوایی و با تطبیق شرایط آب و هوایی و نوع گیاه کشت داده شده، نیاز آبی آن گونه را تشخیص داده و بهترین زمان آبیاری را مشخص می‌نماید و بر اساس آن به شیرهای برقی فرمان باز یا بسته شدن ارسال میکند. این مسئله باعث افزایش راندمان آبیاری، بهبود وضعیت حیاتی گونههای گیاهی و کاهش هدر رفت آب مصرفی می‌شود.
 گفتنی است در حاشیه اولین نشست هم اندیشی با اساتید و خبرگان آب و محیط زیست کشور، از پیاده‌سازی این پایلوت در بخشی از فضای سبز پژوهشگاه نیرو، توسط وزیر نیرو بازدید جامعی به عمل آمد.
  • خبرنگار: خدیجه محمدی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر