بخش آب و فاضلاب
1396/12/23 15:48:21
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعلام کرد:
تببین راهبرد سازگاری با کم آبی برای مشترکان/ بسیج همگانی برای تامین آب شرب پایدار اصفهان در سال 97
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به بسیج همگانی برای تامین آب شرب پایدار استان در سال 97، گفت: مجموعه در نظر دارد با اقدامات فنی، مهندسی و فرهنگی راهبرد سازگاری با کم آبی را برای مشترکان تبیین نماید تا بهتر بتوانیم بر پیامدهای ناشی از کم آبی در استان غلبه کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، هاشم امینی در جشن خانواده بزرگ آبفا اصفهان بر تامین پایدار آب شرب مردم استان تاکید کرد و گفت: تمام تلاش ها در سال 97 برای تامین آب شرب پایدار مردم در استان بسیج خواهد شد. این درحالیست که حوزه زاینده رود در سال آبی جاری کمترین بارش را در 50 سال گذشته داشته است اما با این وجود در صدد هستیم با رویکرد مقابله با بد مصرفی و از سویی با سازگاری با کم آبی، آب شرب مردم را همچنان پایدار تامین کنیم .
وی خانواده های کارکنان را سفیران مصرف بهینه آب در جامعه خواند و اعلام کرد: تک تک اعضای خانواده کارکنان در واقع سفیران مصرف بهینه آب در جامعه هستند چراکه یکی از راههای دسترسی پایدار به آب شرب، درست مصرف کردن آن است اگر مردم بد مصرف کردن این مایه حیاتی را کنار بگذارند و آب را بهینه مصرف کنند، به رغم کمبود شدید منابع آبی می توان امیدوار به تامین آب شرب مردم در تمام ساعات شبانه روز بود.
امینی عنوان کرد: شرکت آبفا استان اصفهان در نظر دارد با اقدامات فنی، مهندسی و فرهنگی راهبرد سازگاری با کم آبی را برای مشترکان تبیین نماید تا بهتر بتوانیم بر پیامدهای ناشی از کم آبی در استان غلبه کنیم.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان خطاب به دانش آموزان ممتاز گفت: دانش آموزان باید برای فردایی بهتر بخوبی دانش را بیاموزند و در دوران تحصیل تلاش خود را صرف کسب علم ودانش نمایند تا ایرانی آباد بسازند همچنین باید بعنوان سفیران شرکت آبفا مردم را به مصرف صحیح آب ترغیب کنند.
 
  • خبرنگار: سميرا خدري
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر