بخش اخبار بين الملل وزارت نيرو
1396/05/15 10:24:33
ديدار وزیر نیرو با وزير انرژي و ذخاير منابع آب جمهوري تاجيکستان- 15 مردادماه 96
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد