بخش اخبار بين الملل وزارت نيرو
1396/05/15 10:27:16
ديدار وزیر نیرو با وزير ارشد هماهنگ کننده امور دريايي جمهوري اندونزي- 15 مردادماه 95
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد