بخش عمومي
1396/06/06 14:09:36
نشست خبری مهندس ستار محمودی، سرپرست وزارت نیرو- 6 شهریورماه 96
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد