بخش برق
1396/06/21 12:16:55
دیدار سرپرست وزارت نیرو و وزیر برق سوریه- 21 شهریورماه 96
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد