بخش عمومي
1396/11/07 10:03:00
دیدار وزیر نیرو با مراجع عظام تقلید در قم- 5 بهمن ماه 96
عکس از مهدی جعفری/ آب و فاضلاب استان قم
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد