بخش عمومي
1396/11/09 17:09:27
نشست مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو با خبرنگاران انرژی رسانه‌های گروهی- 9 بهمن ماه 96
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد