بخش عمومي
1396/11/17 13:58:08
حضور وزیر نیرو و مدیران صنعت آب و برق در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی- 17 بهمن‌ماه 96
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد