بخش آب
1396/12/03 13:54:47
آیین آغاز عملیات اجرایی خط انتقال اب کلان به پردیس با حضور وزیر نیرو- 3 اسفند 1396
گزارش تصویری / آیین آغاز عملیات اجرایی خط انتقال اب کلان به پردیس به حضور وزیر نیرو اسفند 1396
  • خبرنگار: خدابخش نورمحمدپور
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر