بخش آب
1397/02/25 15:38:50
رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو تاکید کرد:
لزوم بررسی همه جانبه پیامدهای اجتماعی تصمیم‌ها در بخش آب و برق/ استفاده از دانش اجتماعی برای عرضه پایدار آب و برق
رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو گفت: تمام پیامدهای اجتماعی گزینه های سیاستی در حوزه آب باید در نظر گرفته شود تا از تبعات منفی آن پیشگیری کرد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محمد فاضلی" در چهل و سومین گردهمایی مدیران ارشد آب کشور در تبیین بعد اجتماعی آب و انرژی اظهار داشت: ما با اقتصاد سیاسی همه گزینه های سیاستی آب و انرژی مواجه هستیم، به گونه‌ای که هر تصمیمی از جمله افزایش قیمت، ساخت نیروگاه یا سد و غیره در بخش آب و انرژی گرفته شود، باعث تحت تاثیر قرار گرفتن منافع اقتصادی و سیاسی عده‌ای می‌شود؛ بنابراین در هر تصمیمی یک ترکیب سیاسی و اقتصادی خواهیم داشت.
وی واقعی کردن نرخ آب و برق را بارزترین نمونه اقتصاد سیاسی گزینه‌های سیاستی آب و انرژی عنوان کرد و افزود: طی چهل سال گذشته در زمینه واقعی کردن قیمت آب و برق موفق عمل نکرده‌ایم؛ چرا که در این مدت نتوانستیم اثر پیامدهای اجتماعی واقعی کردن این قیمت‌ها را بر عدالت، فقر، بی ثباتی اجتماعی و سیاسی مدیریت کنیم.
رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو با اشاره به اینکه تمام پیامدهای اجتماعی گزینه های سیاستی در حوزه آب باید در نظر گرفته شود تا از تبعات  آن جلوگیری کرد، گفت: ما نتوانسته‌ایم مفاهیمی همچون آب مجازی را به بانوان خانه‌دار که مدیران آب و غذا محسوب می شوند، انتقال دهیم؛ اگرچه همه هدررفت‌ها در بخش آب مجازی مربوط به خانوارها نمی‌شود و بخش کشاورزی، صنعت، بازار و عوامل دیگر نیز سهیم هستند.
فاضلی با اشاره به همبستگی آب و انرژی با با سایر مقولات گفت: آب و انرژی با امنیت انسانی، سلامت، جمعیت، کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و غیره در ارتباط است به نحوی که به عقیده بسیاری نحوه تعرفه‌گذاری آب و برق بر عدالت اجتماعی و توزیع فقر اثرگذار است؛ بنابراین هر تصمیم ما باید از منظر اجتماعی بررسی شود.
وی در خصوص لزوم توجه به اعتمادسازی و حفظ سرمایه اجتماعی گفت: تفاوت بین تلفات ظاهری و آب و برق بدون درآمد باید برای مردم تبیین شود؛ چراکه هنوز این موضوع برای بسیاری از مردم روشن نشده است. به طور مثال مردم از این موضوع خبر ندارند که برای کاهش هر یک درصد تلفات نیاز به پنج هزار میلیارد تومان اعتبار است که اگر این رقم را بر میزان برق مصرف شده در سال 96 تقسیم کنیم حدود 220 ریال می‌شود؛ به عبارتی باید قیمت هر کیلووات ساعت برق 220 ریال افزایش یابد تا صرفا تلفات شبکه برق یک درصد کاهش یابد که این خود اقتصاد سیاسی است.
وی با بیان اینکه تا زمانی که شرایط اجتماعی فراهم نشود هیچ کس زیر بار افزایش 22 تومانی (31 درصدی) قیمت برق نخواهد رفت، گفت: شرایط مطلوب از دل مهندسی برق، مهندسی سازه بیرون نمی آید بلکه از دل نوعی از دانش که با مردم، سیاستمدار با نگاه هم‌بسته آب، انرژی غذا، پسماند و خاک در ارتباط باشد، استخراج می‌شود.
رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو با تشریح بعد حکمرانی آب در چهار بخش گفت: حکمرانی مجموعه‌ای از نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری است به عبارتی هر تحولی از در صنعت آب و برق با مجلس، قوه قضاییه و مقامات محلی پیوند خورده است و این موارد از طریق دانش فنی قابل حل نیست.
وی ادامه داد: از منظر اجتماعی هر تحولی برای پایدار سازی منابع با مشارکت و نگرش های مردم ارتباط دارد و هرگونه پایداری و ناپایداری با اقتصاد مرتبط است.
وی افزود: ظرفیت صنعت آب و برق برای پایداری تابع توان اداری آن است به این معنا ما می گوییم علوم اجتماعی آب و برق عرصه هایی از دانش اقتصادی، جامعه شناسی، انسان شناسی، علوم سیاسی ، تاریخ، سیاست گذاری عمومی ، جغرافیا، حقوق و حمرانی محیط زیستی را در بر می گیرد و مرکز امور اجتماعی منابع آب و برق وزارت نیرو همه این امور را با هم شامل می شود.
فاضلی با تاکید بر اهمیت تاریخ آب اظهار داشت: تاریخ و زمان تعرفه ها باید در کشور مورد توجه قرار گیرد. برای مثال ما در سال 96 برق را با قیمت ثابت حدود 60 درصد ارزان‌تر از سال 57 به مشترک عرضه می کنیم که این موضوع در بخش آب بحرانی‌تر است و لازمه این موضوع این است که در خصوص تاریخ آب و برق بررسی های بیشتری صورت بگیرد.
وی افزود: ما باید مشخص کنیم که تحت چه فرآیندهایی به نقطه‌ای رسیدیم که آب و انرژی را به حراج گذاشته ایم؛ بنابراین علوم اجتماعی آب و انرژی سعی دارد که دانش اجتماعی را در روش‌ها، نظریات و پژوهش ها به کار گیرد تا یک حیات پایدارتر آب و انرژی داشته باشیم.
 رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو یادآور شد: ما مهندسین باید در کنار سایر علوم در یک سمت بنشینیم و مسائل مربوط به آب و انرژی را برطرف کنیم و در طراحی ها، ارزیابی ها، بهره برداری ها و غیره از دانش علوم اجتماعی آب و انرژی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه درآمد یک درصد ثروتمند بالای ایران حدود 170 برابر فقیرترین یک درصدهای جامعه ایران است، خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر آب و برق ارزان در اختیار این قشرها قرار می دهیم و علاوه بر آن اگر شخص ثروتمند چندین خانه دارد به همه خانه های آن برق ارزان می دهیم و حتی آب را با برق یارانه ای به برج های بلند مرتبه پمپاژ می‌کنیم که این خارج از عدالت است.
رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو در پایان گفت: این مرکز تلاش می کند در شرایطی که منابع تامین آب و برق بیشتری وجود ندارد با استفاده از دانش اجتماعی منابع آب و انرژی نسبت به عرضه آب و برق پایدار اقدام کند.  


  • خبرنگار: عبدالله اسکویی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر