بخش برق
1397/10/26 11:22:08
تعمیرات اساسی شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت
نیروگاه طرشت با نام سابق برق آلستوم در غرب شهر تهران یکی از نیروگاه‌های از نوع تولید پراکنده (DG) با ظرفیت تولید ۵۰ مگاوات و ۴ واحد بخار است.
  • خبرنگار: صبا اکبری
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر