بخش آب
1397/11/03 17:31:16
جلسه کمیته ملی آب‌شناسی با حضور وزیر نیرو
جلسه کمیته ملی آب‌شناسی با حضور وزیر نیرو در شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر