بخش برق
1396/12/12 10:27:00
در پانزدهمين نشست شوراي راهبري مديريت استراتژيك صنعت برق انجام شد
تصميم‌گيري در مورد شاخص‌هاي تامين مالي در صنعت برق
پانزدهمين نشست شوراي راهبري مديريت استراتژيك صنعت برق با حضور اعضاي اين شورا در شركت توانير برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، در اين جلسه اهداف دوازده گانه استراتژيك تعريف شده به همراه شاخص‌هاي كليدي عملكرد، مراحل تبيين و تدوين استراتژي‌ها در رويكرد توصيفي و شناسايي و تعيين استراتژي‌هاي مرتبط با شاخص‌هاي مربوطه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در اين نشست پس از تصميم گيري در مورد شاخص‌هاي هدف تامين مالي، از سوي دكتر گوهري رييس كارگروه تجارت خارجي شاخصهاي هدف مركزيت تبادل برق در منطقه مطرح و دو شاخص سهم ايران از تبادلات برق و نرخ رشد حجم تجارت نسبت به سال قبل مورد تاييد قرار گرفت و كارگروه شركت مديريت شبكه پيشنهاد يك شاخص توانمندساز را براي هدف مذكور در جلسه آينده ارايه كرد.

همچنين هدف تاب آوري شبكه و توانمندي صنعت در مديريت بحران و پدافند غيرعامل در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت و دكتر ابراهيم نژاد رييس كارگروه مربوطه شاخصهايي را با عنوان هاي ضريب آمادگي شبكه انتقال وفوق توزيع، مدت زمان برگشت پذيري شبكه به حالت عادي بعد از شرايط اضطرار، هزينه و خسارات وارده به شبكه بر اثر حملات سايبري وميزان استقرار ستاد سامانه فرماندهي سانحه در صنعت برق مطرح و مقررشد كارگروه ذي ربط طبق نظرات حاضران در جلسه به اصلاح شاخصها و تدوين آنها به گونه اي كه قابل اندازه گيري باشند، بپردازد.

همچنين مقرر شد در خصوص شاخص پاسخگويي به شكايات از دفتر بازرسي و رسيدگي به شكايات توانير نظرخواهي شود.

اين گزارش همچنين حاكي است ساير اهداف باقيمانده از اهداف استراتژيك صنعت برق طي يكي دو جلسه آينده مطرح و جمع بندي نهايي خواهد شد.

گفتني است چشم انداز، ماموريت و ارزشهاي محوري شركت مادر تخصصي توانير از مواردي است كه در فاز اول طرح استقرار نظام مديريت استراتژيك صنعت برق در افق 1404 طي جلسات متعدد شوراي راهبري مديريت استراتژيك صنعت برق تدوين و پس از بررسي و اصلاح در آذر سال جاري مورد تصويب هيات مديره شركت توانير قرار گرفته است. 

  • خبرنگار: روح‌الله حمیدیان
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر