بخش برق
1396/12/14 13:34:42
صدور 450 مگاوات پروانه نيروگاه خورشيدي در 3 استان لرستان، همدان و مركزي
مجري طرح توليد پراكنده برق باختر از صدور 450 مگاوات پروانه نيروگاه خورشيدي در 3 استان لرستان، همدان و مركزي خبر داد.
به‌گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، محمد گودرزي، سرپرست دفتر توليد پراكنده برق منطقه اي باختر ضمن بيان مطلب فوق افزود: هم اکنون اين شرکت در حوزه نيروگاه خورشيدي  داراي 450 مگاوات پروانه احداث صادر شده مي باشد که عمليات اجرايي تعدادي از آنها شروع شده است و در حال عقد قرارداد خريد تضميني برق هستند. 
وی ادامه داد: ميزان 265 مگاوات ظرفيت زير 7 مگا وات در حوزه شرکتهاي توزيع برق سه استان مرکزي، لرستان و همدان داراي پروانه احداث هستند.
وي در ادامه افزود: هر يک از استانهاي تحت حوزه برق منطقه‌اي باختر با توجه به مزاياي خاص خود جذابيت ويژه‌اي براي سرمايه گذاران با طيف متفاوت در حجم سرمايه گذاري را دارند که مي توان مختصر به هر يک از آنها اشاره نمود.
مجري طرح توليد پراكنده برق باختر افزود: استان مرکزي به لحاظ ميزان تابش و تعداد روز آفتابي بالايي که در طول سال دارد همچنين ضريب نفوذ بالاي صنعت در اين استان و زمينهاي باير و گسترده، بستر مناسب و قابل اعتمادي جهت سرمايه گذاري در نيروگاههاي خورشيدي بزرگ مي باشد.استان لرستان نيز با توجه به اقليم و شرايط جغرافيايي و دماي مناسب، با رويکرد ايجاد زير ساخت لازم در جهت توسعه پايدار استان، زمينه مناسبي براي سرمايه گذاري و احداث نيروگاههاي خورشيدي فراهم نموده است واستان همدان نيز به عنوان يکي از اولين مکانهايي که تجربه موفقي در زمينه بهره برداري از نيروگاههاي خورشيدي بزرگ را دارد پيلوت موفقي در اين زمينه شناخته مي شود و به واسطه ميزان تابش، دما و ساير موارد، استان موفقي براي سرمايه گذاران نيروگاههاي خورشيدي خواهد بود. 
لازم به يادآوري است شرکت برق منطقه اي باختر به لحاظ دارا بودن شرايط مناسب و برخورداري از پتانسيل بالا به جهت ميزان تابش، دماي مساعد و گستردگي جغرافيايي در سه استان مرکزي، لرستان و همدان يکي از بهترين گزينه هاي سرمايه گذاري در زمينه نيروگاههاي تجديد پذير و بخصوص انرژي خورشيدي است.
  • خبرنگار: مژگان اسماعيلي
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر