بخش آب
1396/12/20 14:48:51
کاهش 60 درصدی ورودی آب به مخازن سدهای استان خوزستان
رئیس کمیته بحران و مدیریت خشکسالی سازمان آب و برق خوزستان گفت: در حال حاضر ورودی آب به مخازن سدهای استان 60 درصد نسبت به شرایط طبیعی کاهش داشته و فقط 19 درصد منابع آب قابل برنامه ریزی در سدها ذخیره سازی شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، یازدهمین جلسه کمیته بحران و مدیریت خشکسالی با حضور معاونان و مدیران سازمان آب و برق خوزستان در سالن جلسات معاونت مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب این سازمان برگزار شد.
رئیس کمیته بحران و مدیریت خشکسالی سازمان آب و برق خوزستان، از برگزاری یازدهمین جلسه کمیته بحران و مدیریت خشکسالی سازمان آب و برق خوزستان، با هدف بررسی آخرین تغییرات منابع آبی، رصد شرایط و اقدامات انجام شده خبر داد.
"هوشنگ حسونی زاده"، با بیان این که به منظور برنامه ریزی و هماهنگی اقدامات انجام شده، جلسات کمیته بحران و مدیریت خشکسالی سازمان آب و برق خوزستان، به طور منظم و هفتگی برگزار می شود، تصریح کرد: تصمیمات گرفته شده و اقدامات متنوع معاونت ها و بخش های دیگر این سازمان، کاهش اثرات خشکسالی را در پی داشته است.
 وی با بیان اینکه شرایط منابع آبی سدها علیرغم بارش های مناسب آخر بهمن و اوایل اسفندماه همچنان بحرانی است، تاکید کرد: خشکسالی های اخیر، فراتر از آن است که با یک بارش رفع شوند.
حسونی زاده ادامه داد: در این جلسه نحوه بهره برداری از منابع آبی سد ها تا پایان فصل کشت زمستانه، تامین آب شرب، دیزل ژنراتور و برق اضطراری مراکز سازمان، انتقال بین حوضه ای، ارتباط با حوزه تولید و انرژی، اولویت بندی برنامه ها و رصد همه روزه آب خروجی منطبق با برنامه های تعدیل خشکسالی تصمیم گیری شد.
رئیس کمیته بحران و مدیریت خشکسالی سازمان آب و برق خوزستان، تصریح کرد: اولویت برنامه ریزی های صورت گرفته، ابتدا متوجه تامین آب شرب، کشت های دائم و سپس سایر نیازهای مناطق مختلف است.


  • خبرنگار: حمید ثریانی/ دبیر خبر
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر