بخش آب
1396/12/21 10:05:27
جمع‌آوری و تصفیه 64.1 میلیون مترمکعب فاضلاب در شهرهای کردستان
در سال جاری و تا پایان بهمن ماه در مجموع 64 میلیون و 152 هزار و 521 مترمکعب فاضلاب در شهرهای استان جمع آوری شده است.
به‌گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، بیشترین فاضلاب جمع آوری شده در این مدت مربوط به شهر سنندج با 27 میلیون و 754 هزار و 205 مترمکعب بوده و پس از سنندج، بیشترین فاضلاب در شهرهای مریوان و سقز به ترتیب با 9 میلیون و 151 هزار و 186 مترمکعب و 7 میلیون و 500 هزار و 891 مترمکعب بوده است.
همچنین در این مدت 14 هزار و 515 فقره انشعاب فاضلاب در شهرهای استان به مشترکان واگذار شده است که در این میان بیشترین انشعاب واگذار شده در شهر سنندج به تعداد 4 هزار و 569 فقره، بانه به تعداد 3 هزار و 604 فقره و سقز به تعداد یکهزار و 777 فقره بوده است.
طی 11 ماهه سال جاری مجموعا بیش از 7 هزار مورد حوادث و اتفاقات در شبکه و انشعابات فاضلاب در سطح تمامی شهرهای استان برطرف و رفع حادثه شد.

  • خبرنگار: ادریس شریفی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر