بخش برق
1397/03/20 14:10:22
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان تولید شرکت برق حرارتی عنوان کرد؛
نیاز 84 هزار مگاواتی برق در صورت عدم اصلاح الگوی مصرف/ تدوین پروژه مطالعات انتخاب ساختگاه نیروگاه‌های حرارتی
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان تولید شرکت برق حرارتی گفت: در صورت عدم اصلاح الگوی مصرف در کشور، حداکثر نیاز مصرف کشور تا سال 1405 به حدود 84 هزار مگاوات خواهد رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "غلامرضا آگاه" درباره چشمانداز تولید برق حرارتی اظهار داشت: حداکثر نیاز مصرف برق کشور در سال 1396، معادل 55 هزار و 616 مگاوات بوده که نسبت به سال 1395 حدود 5 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: پیش‌بینی می‌شود که در صورت عدم اصلاح الگوی مصرف در کشور و ادامه روند کنونی، حداکثر نیاز مصرف کشور تا سال 1405 به حدود 84 هزار مگاوات نیز برسد.
آگاه ادامه داد: تأمین مطمئن این نیاز، با شرط تحقق برنامه توسعه سایر نیروگاهها اعم از تجدیدپذیر و تولید پراکنده، با توجه به نتایج مطالعات نیازمند افزایش ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور به میزان 16 هزار مگاوات نسبت به پیک سال 95 تا پیک سال 1400 و 20 هزار مگاوات از پیک سال 1401 تا پیک سال 1405، یعنی 36 هزار مگاوات در مجموع بازه ده ساله 95- 1405 خواهد بود که از این مقدار، حدود 2 هزار مگاوات تا امروز به بهره‌برداری رسیده و 10 هزار مگاوات نیز در حال احداث است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان تولید خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش قابل توجه بارندگی از پیک سال گذشته تا کنون و در نتیجه کاهش چشمگیر توان قابل تولید نیروگاههای برق‌آبی در بازه پیک که حدود 4 هزارو 500 مگاوات نسبت به برنامههای اعلام شده توسط شرکت مدیریت منابع آب کاهش دارد، می‌بایست کاهش تولید برق‌آبی نیز با احداث نیروگاههای حرارتی جدید و نیز مدیریت مصرف جبران شود.
آگاه از تدوین پروژه مطالعات انتخاب ساختگاه نیروگاههای حرارتی خبر داد و گفت: این پروژه با ابلاغیه وزارت نیرو به شرکت تولید نیروی برق حرارتی مبنی بر انجام مطالعات و برنامهریزی برای احداث 50 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی در سطح کشور با هدف تدوین سند راهبردی توسعه تولید حرارتی و نیازسنجی و جایابی مناسب ساختگاهها و تهیه بستههای آماده سرمایهگذاری جهت ارائه به بخش خصوصی و دولتی، در سال 1394 تعریف شده است.
وی افزود: پس از برگزاری فرآیند مناقصه، انجام مطالعات مذکور با همکاری شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران به عنوان مشاور پروژه از اواخر سال 1395، با سه افق 5، 10 و 20 ساله آغاز شد و در حال حاضر انجام پروژه در مراحل پایانی مطالعات 5 و 10 ساله با سرسید سالهای 1400 و 1405 ادامه دارد.
آگاه در ارتباط با میزان تطابق این مطالعات با اسناد بالادستی گفت: هدف از این پروژه تدوین برنامه قابل پیاده سازی در کشور است که طبعاً خروجی آن باید در راستای سیاستهای کلان کشور و تکالیف محوله به وزارت نیرو و شرکت تولید برق حرارتی باشد.
وی افزود: با توجه به برنامه راهبردی وزارت نیرو تا سال 1404 مبنی بر افزایش میانگین راندمان برق و حرارت نیروگاههای کشور، طی این مطالعات برنامهای برای بازنشستگی واحدهای قدیمی با راندمان پایین تدوین شده است که با خروج این واحدها از شبکه و احداث واحدهای جدید که دارای راندمان بالایی خواهند بود، راندمان تولید افزایش خواهد یافت.
 آگاه ادامه داد: این کار، هم‌زمان باعث کاهش مصرف سوخت به ازای تولید برق مساوی و در نتیجه کاهش آلایندگی ناشی از مصرف سوخت کمتر خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان تولید در ارتباط با چالشهای اصلی این پروژه گفت: انجام چنین مطالعات گستردهای با مجموعههای گوناگونی از جمله بخشهای مختلف وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی مرتبط است که عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع و کامل در برخی شرکتها و یا عدم امکان دسترسی به بعضی اطلاعات به دلایل مختلف از مهمترین چالشهای این پروژه است.
وی افزود: با توجه به عدم وجود مطالعات مدون در خصوص برنامهریزی تولید در کشور که قابل استفاده به عنوان سابقه و مرجع اطلاعاتی باشد، تمامی اطلاعات مورد نیاز با مکاتبات و جلسات گسترده، از بخشهای مختلف جمعآوری شده است.
آگاه اهمیت پایش مستمر و بروزرسانی نتایج در بازههای زمانی حداکثر یکساله به منظور استفاده بهینه از نتایج را از دیگر ضرورت‌های مهم این مطالعات عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه هدف از انجام این مطالعات، تدوین نقشه راه توسعه تولید برق حرارتی متناسب با نیازها و زیرساختها است، مهم‌ترین دستاوردهای اجرایی شدن نتایج آن، جلوگیری از انجام سرمایهگذاریهای سلیقهای، بهرهبرداری بهینه از سرمایههای ملی کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه انتقال با رویکرد کاهش تلفات خواهد بود.

  • خبرنگار: زهرا جعفری
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر