بخش آب و فاضلاب
1397/05/20 15:46:40
مديرعامل آبفاي هرمزگان درمراسم نماز جمعه شهرستان بستك:
بستك در ميان شهرهاي پرمصرف استان هرمزگان/ لزوم مديريت مصرف و تقاضا
مديرعامل آبفاي هرمزگان با حضور در مراسم نمازجمعه شهرستان بستك، بر حساسيت موضوع آب به عنوان دغدغه اصلي كشور و به ويژه استان هرمزگان تاكيد كرد و گفت: امروزه با توجه به محدوديت منابع آبي استان ، توجه به مديريت مصرف علاوه بر مديريت تامين يك ضرورت است.
به‌گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، "امين قصمي" با اشاره به بالا بودن سرانه مصرف آب در اين شهرستان، افزود: علي رغم محدوديت منابع آبي، سرانه مصرف به ازاء هر فرد در شهرستان بستك 160  ليتر بر ثانيه است كه عدد پاييني نيست. درحاليكه اين ميزان در شهرستان بندرعباس، 120 ليتر بر ثانيه است.
اين مقام مسئول با تصريح بر اينكه؛ در شرايط فعلي نبايد از مديريت تقاضا و مصرف غافل شد، خواستار همكاري و همراهي ظرفيت هايي نظير؛روحانيت، معلمان، تشكل هاي مردم نهاد و افراد صاحب تريبون براي كاهش هدررفت آب و سرانه مصرف آب در اين شهرستان شد. وي همچنين نقش زنان را در مديريت مصرف و ترويج مصرف بهينه را  نقشي محوري و بنيادي دانست.
وي با بيان اينكه؛ افكار عمومي نسبت به مسئله آب حساس شده و همه دغدغه آب دارند،  تاكيد كرد: اين دغدغه همگاني بايد به سمتي حركت كند كه رفتار مصرفي نسل جديد نسبت به نسل گذشته، رفتار متفاوت تري باشد.  

لزوم  سازگاري با كم آبي به جاي مقابله با بحران آب
مديرعامل آبفاي استان در ادامه گفت: براساس آمار رسمي در سال زراعي 97-96  نسبت به سال قبل 80 درصد كاهش نزولات جوي داشتيم و پراكنش بارش ها به گونه اي بود كه مراكز تجميع اين بارش ها در حوزه آبريز سدهاي استقلال و شميل و نيان تقريبا صفر بود به طوري كه در غرب استان بارش هاي بهتري نسبت به مركز استان داشتيم.  
وي اضافه كرد: در نتيجه كاهش شديد بارش ها، امروز اين سدها كاملا خشك شده اند به طوري كه سهم منابع آبي از آب هاي سطحي از 40 درصد به 10 درصد، آن هم حجم مرده سدها رسيده است و تقريبا تمام نياز آبي استان از طريق حفر چاه ها و منابع آب زيرزميني تامين مي شود. اين درحاليست كه از سوي ديگر هر روز شاهد كاهش آبدهي چاه ها هستيم .
مهندس قصمي با اشاره به سياست وزارت نيرو مبني بر سازگاري با كم آبي به جاي مقابله با بحران آب، اظهار داشت: بايد بپذيريم كه كشور ما و به ويژه هرمزگان با محدوديت جدي منابع آبي مواجه است كه به تبع در اين شرايط نيازمند سازگاري به معناي مديريت تقاضا و مصرف  و تغيير  رژيم مصرفي از سوي مردم هستيم.    
وي ادامه داد: در حال حاضر نياز آبي استان 4 هزار و 300 ليتر بر ثانيه است اما توان توليد ما تنها 3 هزار و 200 ليتر بر ثانيه مي باشد كه 1100 ليتر كمبود آب داريم و هم اكنون شهر بندرعباس، بندرخمير و بشاگرد از بحراني ترين شهرهاي استان هستند.

احداث آب شيرين كن 10 هزار مترمكعبي چارك
وي همچنين به اقدامات و برنامه هاي بلند مدت تامين آب اين شركت براي گذر از تنش آبی در شهرهاي بستك و جناح اشاره كرد و گفت: با پيگيري هاي نماينده مردم غرب استان و فرماندار بستك در سطح ملي، رديف اعتباري براي قطعه اول پروژه خط انتقال از چارك به جناح به طول 12 كيلومترتخصيص يافته كه ازاوايل شهريور ماه امسال عمليات اجرايي آن شروع مي شود.
قصمي با اشاره به اينكه؛ از دير باز در غرب استان به ويژه در شهرستان بستك با محدوديت منابع آبي مواجه بوديم، گفت: در سال هاي گذشته اقدامات خوبي در حوزه آب رساني در اين شهرستان انجام شده است. به طوري كه در سال 96 بيش از 30 كيلومتر از شبكه آبرساني بستك، جناح و فرامرزان بازسازي شده و پروژه خط انتقال از لاورميستان به بستك به طول 12 كيلومتر اجرا شده است و امسال نيز قطعه دوم آن در  مرحله مناقصه قرار دارد. همچنين خط انتقال گچوئيه تا داربست به طول 10 كيلومتر اجرا شده است و پروژه خط انتقال آبرساني از فرامرزان به روستاهاي مسير به طول 15 كيلومتر را  نيز در دست اجرا داريم.
به گفته مديرعامل آبفاي استان؛  مجوز سرمايه گذاري بخش خصوصي براي احداث آب شيرين كن 10 هزار مترمكعبي چارك نيز اخذ شده است تا بتوانيم منابع آبي شهر بستك را به سه منبع؛ آب شيرين كن(به عنوان منبع آبي پايدار) ، دشت لاور ميستان و خط انتقال آب محرم كه از غرب وارد استان مي شود، وصل نماييم.
 
 
 
 

  • خبرنگار: زهرا بیگلری
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر