بخش برق
1397/06/24 10:03:00
خط گرين – نورآباد در استان لرستان برق‌دار شد
عمليات احداث خط 63 كيلوولت دو مداره گرين – نورآباد جهت تقويت شبكه فوق توزيع استان لرستان به پايان رسيد و این خط برق‌دار شد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، مجري طرح خطوط و پست انتقال فوق توزيع استان لرستان ضمن اعلام  خبر فوق افزود: اين خط از نوع دو مداره 63 كيلوولت و به طول 22 كيلومتر داراي 103 دكل بوده و از پست 63 كيلوولت  گرين تا  پست 63 كيلوولت نورآباد اجرا شده است.
حميدي افزود: خط دو مداره فوق جهت تقويت و افزايش اطمينان شبكه فوق توزيع  استان لرستان  و تأمين  انرژي الكتريكي مشتركين  كشاورزي و صنعتي منطقه احداث شده و  در راستاي ارتباط ديتايي شبكه سراسري برق كشور به  فيبرنوري 
مجهز شده است.
  • خبرنگار: مژگان اسماعيلي
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر