بخش آب
1397/08/19 09:37:20
مدير مطالعات پايه شركت آب منطقه‌اي هرمزگان خبر داد:
ثبت 3.8 میلی‌متر متوسط بارندگي استان هرمزگان در آبان‌ماه
مدير مطالعات پايه شركت آب منطقه‌اي هرمزگان، متوسط بارندگي استان هرمزگان در آبان‌ماه را حدود 3.8 میلی‌متر و سهم حوضه‌هاي آبريز سدهاي استقلال و شميل نيان از بارندگي‌هاي اخير را ناچيز عنوان کرد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محمد رضا ايدون" افزود: ميزان بارندگی‌های سامانه اخير استان در بخش‌هاي شمالي و غربي رخ داده و متاسفانه در بخش‌هاي منتهي به حوضه آبريز سدهاي استقلال و شميل‌نيان بسيار ناچيز و فاقد بارش‌هاي مناسب بوده است.
وي اضافه کرد: متوسط بارندگي استان هرمزگان از ابتداي سال آبي تاكنون حدود 12.73 ميلي‌متر و ميزان بارش‌های ثبت‌شده سامانه اخير در آبان‌ماه سال آبي جديد(98-97) به‌طور متوسط حدود 3.8 میلی‌متر بوده است.
مدير مطالعات پايه شركت آب منطقه‌اي هرمزگان اظهار داشت: بيشترين مقدار بارش در ایستگاه‌های قشم با 80 میلی‌متر، مازگرد 49 میلی‌متر، پهن بشاگرد 40 و سندرك با 39.3 میلی‌متر گزارش شده است.
  • خبرنگار: آرتا زاهدی
  • منتشر کننده: حمید ثریانی/ دبیر خبر