بخش آب
1397/09/13 09:17:00
تاثیر منفی پرورش ماهی بر تعادل مخزن سدهای خوزستان/ پرورش ماهی در سد مارون، شرایط کیفی آن را نامطلوب‌تر می‌کند
پرورش ماهی در قفس در مخازن سدها، سبب ته‌نشین شدن فضولات، پسماندهای غذایی و دارویی در کف مخزن می‌شود که به‌دلیل نبود امکان خودپالایی در این آب‌ها، موجب برهم خوردن تعادل اکولوژیک مخزن سدها و تغییر در کیفیت شیمیایی آب خواهد شد.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، مدیر دفتر مطالعات محیط زیست و کیفیت منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، با اشاره به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت نیرو مبنی بر ممنوعیت انجام هرگونه فعالیت آبزی‌پروری در مخازن سدهای تامین کننده آب شرب افزود: بخش عمده‌ای از آب شرب استان خوزستان برخلاف بسیاری از استان‌ها از طریق منابع سطحی تامین می‌شود و این موضوع سبب شده تا در صدور مجوز کاربری‌ها در منابع آب شیرین محدود استان، دقت نظر ویژه‌ای اعمال شود.
"بتول یاقوت نژاد" ادامه داد: پرورش ماهی در قفس همراه با عملیات غذادهی و استفاده از مکمل‌های دارویی، سبب ته‌نشین شدن فضولات و پسماندهای غذایی و دارویی در کف مخزن می‌شود که با توجه به عدم امکان خودپالایی در این آب‌ها، شرایطی برای ایجاد فساد بیولوژیکی در مخزن سد شکل می‌گیرد و چالش های مختلفی از جمله افزایش ریسک تغذیه گرایی مخزن به دلیل تخلیه ضایعات غذایی، پسماندهای فرایندی ناشی از پرورش ماهی، افزایش بار آلی رسوبات کف مخزن و ایجاد شرایط بی‌هوازی، بر هم زدن تعادل اکولوژیک مخزن، تغییر در کیفیت شیمیایی آب به دلیل استفاده از داروها و مواد غذایی در فرایند پرورش و احتمال انتقال انواع بیماری در بین گونه‌های زیستی آبزی را به همراه خواهد داشت.
مدیر دفتر مطالعات محیط زیست و کیفیت منابع آب سازمان آب و برق خوزستان به مخالفت این سازمان با کشت ماهی در مخزن سد مارون اشاره کرد و گفت: گذشته از آنکه مخزن سد مارون، تامین کننده آب شرب چندین روستای مجاور است، 
مخزن سد به علت خشکسالی شدید در سال‌های گذشته، پایین‌تر از سطح تراز نرمال قرار گرفته و عملا توانایی تامین حقابه حوضه پایین دست خود از جمله تالاب شادگان را ندارد و پرورش ماهی در این سد، شرایط کیفی آن را نامطلوب‌تر خواهد کرد.
یاقوت نژاد با اشاره به محل های مناسب برای کشت ماهی در قفس، تصریح کرد: سازمان آب و برق خوزستان با احساس مسئولیت در زمینه توسعه اقتصادی استان، معیشت مردم و اشتغالزایی، راهکارهای عملی و همچنین منابع آماده بهره‌برداری برای فعالیت در این بخش (پرورش ماهی در قفس) از جمله 300 کیلومتر نوار ساحلی، خورها و مصب‌ها را معرفی کرده است که متاسفانه این موضوع تاکنون مورد توجه مدیران مربوطه قرار نگرفته است.


  • خبرنگار: حمید ثریانی/ دبیر خبر
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر