بخش برق
1397/10/16 15:15:24
معاون طرح و توسعه برق باختر خبر داد:
احداث 1000 كيلومتر شبكه فيبر نوری و گسترش شبكه‌های مخابراتی در برق باختر
معاون طرح و توسعه شركت برق منطقه‌ای باختر با اشاره به احداث هزار کیلومتر شبكه فيبر نوری از سوی این مجموعه، گفت: برنامه‌ريزی جهت 500 كيلومتر فيبر نوری و راه‌اندازی تجهيزات اكتيو 64 ايستگاه برق از برنامه‌های مهم در دست اقدام این شرکت است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، مجتبی داودآبادی با بیان این مطلب افزود: ايجاد و توسعه شبكه فيبر نوری و گسترش شبكه‌های مخابراتی چند منظوره در سطح پستهای انتقال و فوق توزيع از برنامه‌های مهم شركت برق منطقه ای باختر است.
معاون طرح و توسعه شركت برق منطقه ای باختر با بیان اینکه احداث شبكه فيبر نوری به مقدار 1000 كيلومتر، برنامه ريزی جهت 500 كيلومتر فيبر نوری و راه اندازی تجهيزات اكتيو 64 ايستگاه برق مهمترین برنامه های در دست اقدام است، افزود: طرح اتصال و ارتباط خطوط خروجی نيروگاه خرم آباد از مهمترين تكاليف و پروژه های ابلاغی صنعت برق است كه تاكنون پيشرفتهای مناسبی حاصل شده و اميد است تا قبل از پيك تابستان سال 98 طرح مذكور آماده بهره برداری شود.
وی با اشاره به اهميت پايداری و تداوم برقرسانی افزود:‌ استفاده حداكثری از توليد و توان داخلی، حمايت از تجهيزات و توليدات شركتهای دانش بنيان، اولويت بندی پروژه های در دست اقدام و بكارگيری طرح های بهينه از مهمترين رويكردها و راهكارهای اين مجموعه جهت ارتقاء خدمات فنی و مهندسی در صنعت برق  است.
معاون طرح و توسعه شركت برق منطقه ای باختر اضافه کرد: عمليات احداث دو پست 400.63 كيلوولت خمين و زرنديه از دیگر برنامه های مهم اين شركت است كه با احداث پروژه های مذكور، زيرساخت مناسب جهت تامين انرژی صنايع بزرگ و كوچك در استان مركزی فراهم خواهد شد.
وي ادامه داد: احداث پستهای 230.63 كيلوولت بروجرد، 230.63 كيلوولت كوهدشت و 230.63 كيلوولت هگمتانه به منظور افزايش اطمينان و تامين انرژی مشتركين در استانهای لرستان و همدان، در دست بررسی و انعقاد قرارداد است.
داودآبادی در پايان به توسعه و احداث مركز كنترل ديسپاچينگ منطقه ای (BAOC) اشاره و اظهار کرد: هم اکنون مراحل مختلف ايجاد بستر مخابراتی و ارتباطی، توسعه و بسط نرم افزارهای موجود، اصلاح و بهينه سازی سخت افزار مورد نياز، تامين و تهيه شده است و به زودی شاهد راه اندازی مركز فوق خواهيم بود.

  • خبرنگار: بهرام صدیقی
  • منتشر کننده: رسول صادقی/ دبیر خبر