بخش عمومي
1397/11/03 11:04:00
هماهنگی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه
دومین جلسه هماهنگی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه با حضور وزیر نیرو برگزار شد.
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر