برق
1401/04/24 11:59

صرفه‌جویی 30 روزه مردم‌ معادل تولید برق یک ماه نیروگاه اتمی بوشهر‌

سیاست تشویق‌محور پرداخت پاداش به ازای هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی برق، در یک ماه گذشته معادل تولید یک نیروگاه 1000 مگاواتی مانند نیروگاه اتمی بوشهر در شبکه برق اثرگذار بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) به نقل از خبرگزاری فارس، ابتدای فصل گرم سال جاری بود که وزارت نیرو در ادامه سیاست‌های تشویق محور خود در حوزه صرفه‌جویی برق اعلام کرد، به ازای هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی در مصرف برق هر مشترک نسبت به مصرف سال گذشته و همچنین زیر الگوی تعیین شده معادل 5 برابر قیمت متوسط برق مندرج در قبوض بخش خانگی پاداش تعلق می‌گیرد.


پرداخت پاداش 282 میلیارد تومانی به 11 میلیون مشترک خوش مصرف

بر اساس این بخشنامه، با توجه به اینکه هزینه متوسط برق مندرج در مصارف زیر الگوی بخش خانگی 100 تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، لذا به ازای همین میزان صرفه‌جویی برق، پاداش 500 تومانی مدیریت مصرف برق شامل مشترکان بخش خانگی خواهد شد.
در همین راستا با گذشته یک ماه از زمان اجرای طرح تشویقی 500 تومانی، وزیر نیرو شب گذشته اعلام کرد: بر اساس وعده‌ای که داده بودیم، 282میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی به ۱۱ میلیون مشترک خوش مصرف خانگی تعلق گرفت.
در این راستا هر مشترک برق می‌تواند با مراجعه به نرم افزار برق من در قسمت قبوض، به قبض خردادماه خود دسترسی پیدا کرده و از ستون سمت چپ، میزان پاداش صرفه‌جویی خود در ماه جاری را مشاهده کند و در صورت عدم استفاده از این شرایط با مدیریت مصرف برق در 2 ماه پیش رو از این پاداش بهره‌مند شوند.


صرفه‌جویی مردم در خرداد ماه 1.2 برابر تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر
با توجه به شروط مندرج در پرداخت 500 تومان پاداش صرفه‌جویی بخش خانگی و همچنین پرداخت 282 میلیارد تومان پاداش تا 22 تیرماه سال 1401، یک تقسیم ساده از مجموع مبلغ پاداش صرفه‌جویی به پاداش هر کیلووات ساعت مدیریت مصرف برق میزان برق، صرفه‌جویی شده ناشی از این سیاست تشویق محور را عیان می‌کند.
در این راستا مطابق اطلاعات ارائه شده توسط وزیر نیرو، تا تاریخ 22 تیرماه سال 1401 طی 30 روز ابتدایی فصل گرم، سیاست تشویقی پرداخت 500 تومان پاداش مدیریت مصرف برق زمینه صرفه جویی 564 میلیون کیلووات ساعت برق را ایجاد کرده است.
شاید در نگاه اول این میزان صرفه‌جویی برق عدد قابل لمسی نباشد اما مقایسه این میزان با تولید یک نیروگاه 1000 مگاواتی مانند نیروگاه اتمی بوشهر، می‌تواند از همراهی بزرگ مردم پرده‌برداری کند.
در همین راستا بر اساس آمار ارائه شده در آمارنامه ماهانه شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، نیروگاه 1000 مگاواتی اتمی بوشهر به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای نیروگاهی فعال در کشور، طی 60 روز ابتدایی سال موفق به تحویل 904 میلیون کیلووات ساعت برق به شبکه سراسری کشور شده است.
بر این اساس، با فرض تولید متوسط 15 میلیون کیلووات ساعتی نیروگاه 1000 مگاواتی اتمی بوشهر در هر روز، این نیروگاه طی 38 روز مشابه مدت زمان اثرگذاری سیاست تشویق صرفه‌جویی می‌توانست، 452 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کند.
با توجه به اطلاعات یاد شده، میزان صرفه‌جویی برق مشترکان طی 38 روز ابتدایی فصل گرم معادل 564 میلیون کیلووات ساعت 1.5 برابر تولید برآوردی نیروگاه اتمی بوشهر در همین مدت زمان به عدد 452 میلیون کیلووات ساعت بوده است.
به معنای دیگر سیاست تشویق محور پرداخت 500 تومان پاداش صرفه‌جویی 1.2 برابر یک نیروگاه مجازی 1000 مگاواتی در شبکه سراسر برق اثرگذار بوده است.

  • خبرنگار:مریم حاج‌نوروز نظری
  • منتشر کننده:حمید ثریانی/ سردبیر