فرهنگی
1401/05/03 15:39

گزارش تصویری(1)/ گردهمایی مسئولان امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق در وزارت نیرو


  • خبرنگار:کامیار موسایی
  • منتشر کننده:حمید ثریانی/ سردبیر