عمومی
1401/07/11 13:37

گزارش تصویری/ نخستین رویداد تخصصي ارائه محصولات نوآورانه وزارت نیرو


  • خبرنگار:کامیار موسایی
  • منتشر کننده:حمید ثریانی/ سردبیر