فرهنگی
1401/10/27 14:29

گزارش تصویری/ مراسم بزرگداشت مقام زن در وزارت نیرو


  • خبرنگار:کامیار موسایی
  • منتشر کننده:حمید ثریانی/ سردبیر