آب
1401/12/22 10:51

حکمرانی مطلوب آب کشاورزی، خط قرمز اجرای اصولی الگوی کشت

اجرای چراغ خاموش الگوی کشت بر اساس سالنامه آماری تولید محصولات کشاورزی در استان‌ها‌، بدون تمرکز بر شاخص بهره‌وری آب ممکن نخواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) به نقل از روزنامه همشهری، علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید: با توجه به تهدید سفره‌های آب زیرزمینی باید با مشارکت مردم به سمت بستن چاه‌های غیرمجاز رفت و در عین حال هم برای اقتصاد کشاورز و امرار معاش آنها فکری داشت و منبع پایدار تعریف کرد. او با اعلام اینکه بهره‌وری آب در بخش کشاورزی بیش از 35درصد نیست، افزود: در الگوی کشت مشوق‌هایی برای کشاورزان درنظر گرفته شده که باید این مشوق‌ها برای افرادی باشد که بر اساس الگوی کشت فعالیت کرده و بهره‌وری و نوع محصول خود را انتخاب می‌کنند؛ دراین صورت می‌توان امنیت غذایی را هم حفظ کرد.
واقعیت این است که اجرای چراغ خاموش الگوی کشت براساس سالنامه آماری تولید محصولات کشاورزی در استان‌ها که از مهر امسال آغاز شده، بدون درنگ در شاخص بهره‌وری آب ممکن نخواهد بود، زیرا انتظار می‌رود یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها و خطوط قرمز در اصلاح الگوی کشت، حرکت به سمت حکمرانی مطلوب آب به‌ویژه در بخش کشاورزی باشد.
قانون دولت را مکلف کرده تا به‌منظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری و جبران تراز آب، الگوی کشت را اصلاح کند. تردیدی نیست که رفع ابهام‌ها و انحراف‌ها در الگوی کشت و اثر آن بر مدیریت منابع آب با شفافیت هرچه بیشتر ممکن است و حال که پس از 40سال کشور در مسیر تغییر الگوی کشور حرکت کرده است، انتظار می‌رود وزارت جهادکشاورزی سند الگوی کشت را منتشر سازد. در غیراین صورت هدف قانونگذار از الزام دولت به اصلاح الگوی کشت محقق نخواهد شد.
  • خبرنگار:مریم حاج‌نوروز نظری
  • منتشر کننده:حمید ثریانی/ سردبیر