1401/12/28 11:21

اشتغال‌زایی پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب خواف برای 300 نیروی بومی

مدیر امور آبفا خواف گفت: اجرای شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب در شهر مرزی خواف منجر به جبران کسری آب در حوزه های کشاورزی ، فضای سبز و استفاده حداقلی آب کارخانه صنعتی و معدنی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، محسن چهکندی در همین رابطه روش مالی پروژه فاضلاب این شهر را BOT  "ساخت ، بهره‌برداری و انتقال " با سرمایه‌پذيری شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی و سرمایه گذاری یک شرکت  صنعتی معدنی اعلام کرد که از اوایل سال ۱۴۰۱ آغاز شده است و طبق برنامه زمان بندی ، اواخر سال ۱۴۰۳ بهره برداری خواهد شد.
وی عنوان کرد: در اجرای این پروژه بیش از ۳۰۰ نفر از افراد بومی شهر خواف بصورت مستقیم بکار گرفته شده‌اند و تنها برای تیم های تخصصی از خارج شهر نیروی انسانی تامین می شود و اولویت ما نیز هنگام بهره‌برداری از شبکه  فاضلاب خواف استفاده از نیروهای متخصص منطقه خواهد بود.
وی یکی دیگر از اقدامات مهم پروژه را اجرای فیلتراسیون بازیابی پساب صنعتی دانست که در سال ۱۳۹۸ با هدف تولید پایدار ، حفظ منابع آب و محیط زیست و بازگشت 2.5 میلیون مترمکعب به چرخه تولید رقم خورد.
وی تاکید کرد: ۴۴ کیلومتر از ۱۴۴ کیلومتر شبکه فاضلاب شهر خواف در یک سال گذشته اجرا شده است که در مقایسه سایر پروژه ها مشابه در استان خراسان رضوی  پیشرفت قابل قبولی محسوب می شود.
چهکندی با بیان اینکه تصفیه‌خانه پروژه فاضلاب شهر خواف نیز به روش جهانی  A2O اجرا می شود اظهار داشت: این واحد نیز درقالب ۳ مدول طراحی شده است که  با توجه به جمعیت شهر خواف ، ۲ مدول تصفیه خانه با ظرفیت پنج هزارو۵۰۰ مترمکعب در روز عملیاتی خواهد شد.   • خبرنگار:پروانه عابدین
  • منتشر کننده:مریم حاج‌نوروز نظری